Demografie Bevolking van Nederland

Bevolkingsaantallen

Data: CBS-StatLine.

Demografische druk

Beweeg met de muis over the grafiek om de jaarlijkse percentages te zien.

De grijze druk is de verhouding tussen het aantal 65-plussers en het aantal personen van 20 tot 65 jaar, in procenten. Met andere woorden: de grijze druk is het aantal 65-plussers per 20-65-jarige. De reciproke van de grijze druk geeft het aantal 20-65-jarigen per 65-plusser weer. Een grijze druk van 33.33% betekent 3 personen in de werkzame leeftijd (grofweg gesteld) per 65-plusser.

De groene druk is de verhouding tussen het aantal personen jonger dan 20 en het aantal personen van 20 tot 65 jaar, in procenten.

Data: CBS-StatLine.