Bevolkingsdichtheid per gemeente in 2014

Inwoners per km2

    Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek.